guidedesespeces.org/en

Vis- & zeevruchtengids - voor professionele gebruikers
 

Help mee de Vis- en Zeevruchtengids beter te maken!

 

Na vier edities willen we deze gids evalueren. Via een korte vragenlijst vernemen we graag wat u ervan vindt en hoe u de gids gebruikt. Misschien heeft u wel enkele tips over wat beter kan in de volgende edities? We horen het graag!

 

Het invullen van deze vragenlijst kost slechts vijf minuten van uw tijd. U kunt deze online enquête invullen tot zondag 15 april 2019. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!

 

Doe nu mee: http://registration.vliz.be/vis-en-zeevruchtengids-vragenlijst

 

Alle informatie in deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. Laat op het einde van de vragenlijst uw contactgegevens achter en maak kans op een exemplaar van "Het Grote Noordzeeviskookboek" (t.w.v. € 39,95) of één van de tien Dopper-drinkflessen van het VLIZ (t.w.v. € 12,50).

 

Deze vragenlijst is opgesteld voor beide taalversies van de gids: Franse versie, onder redactie van Ethic Ocean | Nederlandse versie, onder redactie van Ethic Ocean, aangepast en vertaald in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

 

Deze gids is een onmisbaar instrument voor allen die vis en zeevruchten aankopen en verkopen.

 

De informatie uit de gids moet nuttig zijn bij het afwegen van verschillende duurzaamheidsaspecten bij het bevoorraden en in het duidelijker communiceren naar de klanten toe. De gids behandelt de soorten die er het vaakst geconsumeerd worden in België, Frankrijk en Zwitserland.

 

Dat mariene hulpbronnen kwetsbaar zijn, moet ondertussen niet meer aangetoond worden. Als aquacultuur ongebreideld uitbreidt, biedt deze sector alvast ook niet de ideale oplossing. Hoe kan men in deze context, op een verantwoorde manier, een antwoord bieden op de stijgende vraag naar vis, zeevruchten en kwaliteitsvolle mariene eiwitten?  

 

De Vis- & zeevruchtengids - voor professionele gebruikers wil op deze vragen een antwoord bieden.

Ethic Ocean staat in voor de jaarlijkse actualisering van de gids met de meest recente wetenschappelijke gegevens over de status van de stocks. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) staan in voor de Nederlandstalige/Belgische bewerking van de gids en tweetalige website (Nederlandstalig: www.zeevruchtengids.org / Franstalig: www.guidedesespeces.org).

 

 

BESTELLEN

 

Digitaal lezen

 

Geprinte exemplaren

De gids wordt ook gedrukt en is te koop tegen productieprijs van 25,00 euro (excl. port- en administratiekosten). Te bestellen via nancy.fockedey@vliz.be.