Overslaan en naar de inhoud gaan

Visserij op volle zee

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

Visserij op volle zee

 

Op internationaal niveau werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2006 een resolutie (61/105) aangenomen om de mariene ecosystemen te beschermen tegen de impact van visserij op volle zee (zones die niet onder de rechtsbevoegdheid van individuele naties vallen).

 

De resolutie omvat maatregelen die de mariene biodiversiteit in kwetsbare en biologisch waardevolle gebieden beschermt (met name koudwaterkoraalriffen, onderzeese bergen, hydrothermale bronnen en kwetsbare soorten zoals diepzeesponzen). In juni 2009 publiceerde de FAO (de VN Voedsel- en Landbouworganisatie) een reeks van technische ‘internationale richtlijnen voor het beheer van de diepzeevisserij op volle zee’. Deze moesten de sector helpen om de negatieve effecten op vissoorten en kwetsbare diepzee-ecosystemen te verminderen.

 

In 2016 werd, na een openbare raadpleging, door de Europese Commissie een programma voorgesteld voor een beter bestuur van internationale wateren onder de bevoegdheid van de Verenigde Naties. Dit programma moet leiden tot een betere internationale coördinatie bij het beschermen van de volle zee, en oplossingen bieden aan de milieu-uitdagingen in deze kwetsbare milieu's, veroorzaakt door menselijke activiteiten (zoals de ontginning van mineralen en olie in de diepzee). De Algemene Vergadering van de VN heeft in 2017 ook gewerkt aan een tekst die antwoord moet bieden aan de verhoogde bedreigingen in mariene gebieden buiten nationale jurisdictie. Begin 2018 zal worden onderhandeld over de uitwerking van een juridisch bindend instrument om de mariene biodiversiteit in deze gebieden (die bijna de helft van de globale oceaan omhelzen) duurzaam te beheren.