Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

De kokkel is een van de meest voorkomende tweekleppigen langs de Noordoost-Atlantische kust (van Denemarken tot Marokko). Strand- en wadvissers vissen op kokkels op een intensieve manier. De professionele kokkelvisserij is onderworpen aan een  specifieke reglementering (seizoen, aantal toegelaten vangstdagen, dagquotum per visser, etc.).

 

Kokkels worden geslachtsrijp bij een lengte van 2 à 3 cm. Afhankelijk van de beviste zone is de verhandelbare minimumgrootte vastgelegd op 2,7 cm of 3 cm.

 

 

Slechts een klein deel van de kokkels die men opvist in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden op de lokale markten verdeeld. Het grootste deel wordt via groothandelaars uitgevoerd naar Spanje, waar men ze verwerkt tot conserven en half-conserven. Blikjes en bokalen “berberechos” worden van daar weer terug uitgevoerd naar diverse Europese landen.

 

In 2015 werden in totaal 26 125 ton kokkels opgevist in Europa.
• In Frankrijk worden jaarlijks tussen de 100 en 400 ton kokkels opgevist.
• In België is de kokkelvisserij, net als andere schelpdiervisserijen, verboden omwille van de hoge bodemimpact.
• De industriële Nederlandse kokkelvisserij maakt gebruik van dreggen en hydraulische zuigkorren, met uitzondering in de Waddenzee waar enkel handmatige kokkelvisserij is toegestaan. In Nederland wordt bij het visserijbeheer van de stocks rekening gehouden met de voedselnoden van de vogelpopulaties in de gebieden.

 

 

Kokkels worden sinds een twintigtal jaar ook vetgemest: jonge kokkels worden uit het wild ingezameld en daarna uitgezaaid in kweekpercelen. Na 10 tot 15 maanden verkrijgen ze een verhandelbare grootte. De Franse productie bedraagt ondertussen 1 500 ton per jaar, maar de Europese markt wordt gedomineerd door gekweekte kokkels uit het Verenigd Koninkrijk. Deze kokkels worden vooral levend op de markt gebracht.

 

Dit bescheiden schelpje wordt niet door iedereen zo gesmaakt als andere kleine schelpdieren. Nochtans verdient de kokkel de aandacht van de consument. Als ze goed verwerkt worden, vormen ze een kwaliteitsvol ingrediënt voor verfijnde bereidingen.

 

© Jebulon [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License]

TE ONTHOUDEN

  • De consumptie van kokkels kan aangeraden worden.
  • Vijf kokkelvisserijen in de Noordoost-Atlantische Oceaan zijn MSC-gecertificeerd.

WEETJES

Kleine tweekleppigen worden in Europa zowel recreatief als professioneel bevist. De professionele visserij op de meeste van deze tweekleppigen gebeurt vanop speciaal uitgeruste schepen of te voet. ...[Meer lezen]