Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatst bijgewerkt: september 2023

BIOLOGIE

De schartong leeft in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan tussen 100 en 700 m diep, in de wateren van Noorwegen tot die van de Canarische Eilanden, evenals in de westelijke Middellandse Zee.

Ze zijn geslachtsrijp vanaf hun 4de levensjaar, wanneer de mannetjes 25 cm meten en de vrouwtjes 28 cm.

Ze planten zich voort in de ondiepere wateren van het continentaal plat (maart tot mei in de Golf van Biskaje).

Schartongen hebben hun beide ogen op de linkerkant van het lichaam, vergelijkbaar met tarbot en griet.

VISSERIJ

De Belgische vissers vangen schartong vooral als ze actief zijn in het Engels Kanaal en in de Golf van Biskaje. In 2022 landden ze er 850 ton van aan. De Fransen vissen vooral in de Noordoost-Atlantische Oceaan op schartong. In 2020 bedroegen de vangsten nog 4825 ton.

TOESTAND VAN DE BESTANDEN

BEHEER VAN DE BESTANDEN

Noordoost-Atlantische Oceaan

  • Voor schartong geldt een TAC (1) op Europees niveau.
  • De TAC's worden gezamenlijk vastgelegd voor schartong en viervlekkige schartong. Wetenschappers adviseren om voor elke soort een apart TAC vast te stellen, omdat gecombineerd beheer een doeltreffende controle in de weg staat, wat dan weer kan leiden tot overbevissing van de ene of de andere soort.

  • De bestanden van schartong zijn opgenomen in het ‘Meerjarig beheerplan voor de visserij in westelijke wateren en aangrenzende wateren’, goedgekeurd door de EU in 2019. Er bestaat geen beheerplan tussen de EU en het VK voor de gedeelde bestanden.

Minimale grootte binnen de EU:

  • Noordoostelijke Atlantische Oceaan: 20 cm
  • Skagerrak en Kattegat: 25 cm

 

CONSUMPTIE

Vers (geheel en gefileerd) of diepgevroren op de markt gebracht.

 

MSC • Één schartongvisserij, gemeenschappelijk door Duitse, Deense, Nederlandse en Zweedse vaartuigen actief in de de Noordoost-Atlantische Oceaan (Noordzee).

 


© Museum of Comparative Zoology, Harvard University [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License]

(1) TAC: Total Allowable Catch (= Totale Toegestane Vangsten)
(2) MSY: Maximum Sustainable Yield (= Maximale Duurzame Opbrengst)
(3) ICES: International Council for the Exploration of the Sea
*** De bestanden in de Baltische Zee zijn niet onderhevig aan een TAC.

TE ONTHOUDEN

  • De bestanden van schartong in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan worden duurzaam geëxploiteerd.

AANBEVELING VOOR AANKOOP

Kies bij voorkeur schartong uit de bestanden van West- en Zuidwest-Ierland, Noord-, Midden- en Offshore Golf van Biskaje, Zuidelijke Golf van Biskaje en Iberische kusten, Rockall, noordelijke Noordzee en West-Schotland.

Met mate: Bestanden uit Middellandse Zee.

Kies bij voorkeur exemplaren die groter zijn dan hun maat bij geslachtsrijpheid: >28 cm .

Geef de voorkeur aan grote filets van volwassen individuen, die de tijd hebben gehad om zich voort te planten.

Vermijd het eten van platvis tijdens hun paaiperiode (te zacht vlees dat moeilijk te bewerken is, waardoor veel materiaal verloren gaat).


Andere platvissoorten

Andere platvissoorten op onze markten [Lees meer]