Pijlinktvis | Zeevruchten gids

Pijlinktvis

Loligo vulgaris

Loligo forbesii


guidedesespeces.org/nl/pijlinktvis
 • Noordoost-Atlantische Oceaan
 • Bodemsleepnet

Laatst bijgewerkt: december 2018

 

De pijlinktvissen, die ook wel ‘calamares’ worden genoemd, hebben een verlengd lichaam. Ze hebben een flinterdunne, doorzichtige interne schelp (terwijl de zeekat een dikke inwendige schelp heeft).  Pijlinktvissen hebben nog een kortere levenscyclus dan zeekatten. Ze sterven na te hebben voortgeplant, wat al op éénjarige leeftijd gebeurt. De dichtheid van deze kortlevende soorten wordt erg beïnvloed door de omgevingsvariabelen. Door deze grote variatie blijft het moeilijk een TAC (Totale Toegelaten Vangst) vast te leggen. Aan de oostkust van de VSA en in de Falklandeilanden beheert men pijlinktvis door real-time vangstgegevens door te geven. Als de vangst per unit effort daalt, wordt de visserij gestopt om de overblijvende volwassen exemplaren te beschermen.

 

Met sleepnetten gevangen

In Frankrijk vissen enkele grote trawlers (oktober-januari) doelgericht op pijlinktvissen in het Engels Kanaal, goed voor een jaarlijkse aanlanding van 4 500  ton. In het noordoostelijk deel van de Atlantische Ocean is pijlinktvis vaak een bijvangst in bodemsleepnetten.

 

In de gebieden waar Belgische vissers vertoeven kan men verschillende soorten pijlinktvissen aantreffen, waaronder de gewone pijlinktvis (Loligo vulgaris) en de Noordse pijlinktvis (Loligo forbesii). De Belgische visserij landt er jaarlijks tussen 30 en 230 ton van aan. De pijlinktvissen die we op de Belgische markt zien, zijn dus vooral afkomstig van import (3 650 ton in 2016), waarvan meer dan de helft uit het verre Oosten komt (China en India). Het betreft dan ook veelal andere soorten pijlinktvis.

 

Geheel of schoongemaakt

Kleine exemplaren worden in hun geheel verkocht. De grootste worden geleegd en schoongemaakt aangeboden.

 

 

TE ONTHOUDEN

 • De gewone pijlinktvis leeft langs de Europese kusten, met name in het Kanaal. De soort wordt intens bevist en zowel de jonge als de volwassen exemplaren worden geviseerd.
 • De korte levensduur en de sterke invloed van omgevingsfactoren op de aangroei van de stock, maken het moeilijk om deze soort te beheren.
 • De consumptie van pijlinktvis kan worden aangeraden, maar met mate (omwille van het ontbreken van goede exploitatiegegevens).

RECOMMANDATIONS D'ACHATS

ENCORNET COMMUN (Loligo vulgaris) d’Atlantique Centre-Est

 • À privilégier : stock Mauritanie.
 • À consommer avec modération : stock Sénégal-Gambie.
 • À éviter : stock de Dakhla (Maroc).

 

ENCORNET VEINÉ (Loligo forbesii)

 • À consommer avec modération : toutes provenances.

 

ENCORNET CÔTIER (Loliginidae) d’Atlantique Nord-Est et de Méditerranée

 • À consommer avec modération : stock Manche, stocks de la Méditerranée.
 • À éviter : stock nord et centre du golfe de Gascogne.

 

Privilégiez les individus ayant eu le temps de se reproduire.

 

Privilégiez les individus pêchés à la turlutte.